Info | Toepassingen | Referenties

 

ALIMEC  - Projectengineering - Machinebouw engineering - Automatisaties

De divisie project-engineering van TECHNOCON betreft  automatisaties op maat of gemotoriseerde staalstructuren  zoals draaipoorten, transportbandsystemen, … Deze divisie van electro-mechanische projecten krijgt vanaf heden een eigen naam :  ALIMEC

Bij ALIMEC kan u tercht voor de engineering en/of uitvoering van automatisaties en machinebouw OP MAAT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ontwerp – Berekenen – Tekenen – Uitvoering van automatisaties en/of machinebouw  

 •  De project-engineering omvat het volledige proces van investeringsprojecten en automatiseringsprojecten op basis van statische of dynamische staalstructuren.
 • Technocon kan deze projecten van A tot Z realiseren, alsook elk deelaspect afzonderlijk uitwerken.
 • In een eerste meeting zullen de gewenste noden of automatisatie in functie van zijn doelstelling geanalyseerd worden.  Het project wordt gedefinieerd.
 • Op basis van een voorontwerp en voorstudie wordt er een eerste voorstel besproken.
 • Na goedkeuring worden de nodige stabiliteitsberekening en plannen voor het uitvoeringsdossier verzorgd.
 • Hieropvolgend wordt het lastenboek opgesteld met bepaling van de materialen en kostprijscalculatie.
 • Elke machine moet voldoen aan de machinerichtlijnen en veiligheidsrichtlijnen. Elke machine wordt voorzien van een Technisch constructiedossier, bestaande uit :
  • Risicoanalyse
  • FVGV
  • CE normering
  • Handboek
 •  Na voorlopige oplevering in ons atelier kan de machine of structuur geleverd worden of de automatisatie geïnstalleerd in het productieproces.

Ontwerp

 • Aan de hand van schetsen, in overleg met de opdrachtgever en in functie van de doelstelling van de automatisatie of van het investeringsproject, wordt de staalstructuur met bijhorende elementen ontworpen.
 • Zowel de praktische aspecten, de uitvoerbaarheid als de economische aspecten worden in overweging genomen.
 • Indien nodig verzorgt Technocon de opmeting van de bestaande toestand in samenwerking met onze externe partners.
 • Onze ontwerpen zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring en onze knowhow in statische en dynamische staalstructuren.

Berekenen

 • Voor het berekenen van de structuren werkt ALIMEC o.a. met het rekenprogramma SCIA ENGINEER.
 • Alle berekeningen houden rekening met Eurocodes en Europese of nationale normen.
 • De resultaten van de berekeningen worden aangeleverd aan de hand van een rekennota.

Tekenen

 • Het modelleren en traceren van de structuren naar uitvoeringsdossiers wordt verwerkt aan de hand van het tekenprogramma TEKLA STRUCTURES STEEL.
 • Het uitvoeringsdossier bestaat uit de overzichtsplannen, pos- en merktekeningen, de nodige lijsten.

Technisch Constructiedossier

 • Elke machine moet voldoen aan de machinerichtlijnen en veiligheidsrichtlijnen.
 • Elke machine wordt voorzien van een Technisch Constructiedossier met
 • Risicoanalyse
 • FVGV
 • CE-normering
 • Handboek

Uitvoering

 • Aan de hand van de uitgewerkte studie biedt ALIMEC de mogelijkheid tot de uitvoering van het project.
 • Alle nodige materialen worden op basis van de gedetailleerde tekeningen besteld, gemonteerd, het geheel wordt proefgedraaid, gecontroleerd.
 • ALIMEC staat garant voor de uitvoering, levering en nazorg.

 

Projectengineering > Toepassingen

 • Steunstructuren - Bulkinstallaties en handling
 • Industriële toepassingen - Toepassingen allerlei
 • Transportbandstructuren
 • Landbouwmachines
 • Theatertechnieken
 • Voedingssector